www.2138.com太阳集团
您的当前位置: >> 联络我们 >> 售后服务部 >>售后服务部

 

济南龙豪售后服务 
     电话: 0531-81173678 
     邮箱: jnlonghao678@126.com 
     地点: 山东省济北开发区开元大街17号售后部


  
  济南龙豪技术部 
    电话: 0531-84210978 
            0531-84555777 
    邮箱: jiyanglonghao@163.com
    地点: 山东省济北开发区开元大街17号技术部